Missie

Het met goed werkgeverschap vervaardigen van hoogwaardige, plezierige en marktleidende informatieproducten, die ondernemers met elkaar verbinden en hen helpen zakelijke informatie praktisch toe te passen.

Visie

Het landschap van de branches waarin Uitgeverij Lakerveld actief is, is dynamisch, aan drastische veranderingen onderhevig en zal zich voortdurend blijven ontwikkelen. Door de informatie-overload is er onder bedrijven en personen die werkzaam zijn in deze branches een blijvende en toenemende behoefte aan zorgvuldig geselecteerde vakinformatie, zowel in digitale- als in printvormen.

Palet aan titels

De diversificatie in deze branches zorgt ervoor dat Uitgeverij Lakerveld de markt alleen met een multimediaal palet aan titels optimaal kan bedienen, waarbij door het traditionele karakter van deze branches, de printproducten vooralsnog leidend zijn.

Meerwaarde

Uitgeverij Lakerveld wil vanuit een commercieel oogpunt toegevoegde waarde voor haar klanten creëren. Uitgeverij Lakerveld is zich ervan bewust dat haar succes samenhangt met de mate waarin zij in staat is commercieel meerwaarde te bieden aan bedrijven en in staat is lezers te boeien met op hen toegesneden vakinformatie.

Daarom wil Lakerveld nu en in de wereld van morgen iedere leverancier en elke lezer binnen de branches waarin zij actief is, op maat kunnen bedienen met op hen afgestemde media.

Doelstellingen

De ambitie van Uitgeverij Lakerveld is:

  • de lezer op maat te bedienen met een passend informatiemedium opdat de lezer optimaal in zijn informatiebehoefte wordt voorzien
  • de adverteerder  op maat te bedienen met een passend informatiemedium dat kan worden ingezet als marketingcommunicatie-instrument

Strategie

Uitgeverij Lakerveld voorziet in de behoefte van adverteerders door deze partijen commercieel gestuurde platforms te bieden. In de behoefte aan actuele informatie bedient Lakerveld de branches waarin zij actief is, met toonaangevende vaktitels. Voor uitgediepte, op de specifieke lezer toegespitste informatie, voorziet Lakerveld zowel de lezers- als adverteerdersdoelgroep optimaal in de informatiebehoefte met diep in de doelmarkten verankerde niche titels.